Skip to main content

FOI 1011 - Welsh Language

 

Information Requested:

Hoffwn  gopi o’ch polisi iaith Gymraeg ac gwybodaethsut ydych yn sicrhau bod pob datganiad i’w darllen gan y cyhoedd (yn cynnwys Cynghorwyr) yn cydymffufrio â’r polisi.

 

Information provided for the answer:

“Helo,
Nid oes gan Iechyd Cyhoeddus Cymru bolisi allanol y Gymraeg. Rydym yn cydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg. Gweler https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/cynllun-cyhoeddi/y-gymraeg/ am fwy o wybodaeth.
Diolch yn fawr,
Iechyd Cyhoeddus Cymru”


This translates to - 
“Hello,
Public Health Wales does not have an external Welsh language policy. We comply with the Welsh Language Standards. See https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/cynllun-cyhoeddi/y-gymraeg/ for more information.
Thank you,
Public Health Wales”

 


If you are unhappy with the service you have received in relation to your request and wish to make a complaint or request a review of the decision, you should write to the Corporate Complaints Manager, Public Health Wales NHS Trust, 3, Number 2, Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4BZ.

If you are not content with the outcome of your complaint or review, you may apply directly to the Information Commissioner for a decision. Generally, the ICO cannot make a decision unless you have exhausted the complaints procedure provided by the Trust. The Information Commissioner can be contacted at:

Information Commissioner for Wales
2nd Floor
Churchill House
Churchill Way
Cardiff
CF10 2HH

Telephone: 029 2067 8400
Email: wales@ico.org.uk