STRIKE A POSE!

Gwyliwch ein fideo lipsync i ddathlu Pride

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn bresennol yn Pride Cymru, a hyd yn oed wedi gorymdeithio yn y parêd am y tro cyntaf y llynedd. Cafodd pob un o'n staff amser bendigedig ac roedd yn wych dangos i Gymru ein bod yn sefydliad cynhwysol. Eleni, roeddem yn gobeithio mynd yn fwy ac yn well gyda'r parêd, ond oherwydd COVID-19 ni allai hynny ddigwydd.

Er hyn, roeddem yn dal i fod eisiau gallu dathlu a chael hwyl – felly yn lle gorymdeithio eleni rydym wedi penderfynu ‘taro ystum’ yn ein fideo lipsync isod. Mae'r fideo yn cychwyn gyda chyflwyniad gan Tracey Cooper, yn dangos ei chefnogaeth i rwydwaith Enfys ac yn dathlu ein gweithlu amrywiol.

Diolch i’r rhwydwaith staff LHDT+ a’i ffrindiau sydd wedi cymryd rhan yn y fideo.

 

Peidiwch â rhannu’r fideo hwn tu hwnt i’r sefydliad.

Methu gweld y fideo? Cliciwch yma.

 

If you’re interested in joining or getting to know more about Enfys, our LGBT+ staff network, then please get in touch with our network chairs, Lewis Owen and Gavin Collins, for a chat!

Os oes diddordeb gyda chi ymuno neu wybod mwy am Enfys, ein rhwydwaith staff LHDT+, cysylltwch â’n cyd-gadeiryddion Lewis Owen a Gavin Collins i gael sgwrs!.

English Story

STRIKE A POSE!
Watch our lip sync video to celebrate Pride

For the past few years we’ve had a Public Health Wales presence at Pride Cymru, and even marched in the parade for the first time last year. All of our staff had a wonderful time and it was great to show Wales that we are an inclusive organisation. This year, we’d hoped to go bigger and better with the parade, but due to covid-19 that couldn’t happen.

Despite this, we still wanted to be able to celebrate and have fun – so instead of marching this year we’ve decided to strike a pose in our lip syncing video below.

Thank you to the LGBT+ staff network and everyone else who’s taken part in the video.

 

Can't see the video above? Click here.

If you’re interested in joining or getting to know more about Enfys, our LGBT+ staff network, then please get in touch with our network chairs, Lewis Owen and Gavin Collins, for a chat!