Skip to main content

Gold Award Holders

07/10/2021
Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

09/01/2020

07/10/2021
Bwrdd Iechyd AddysguPowys / Powys Teaching Health Board

Bwrdd Iechyd AddysguPowys / Powys Teaching Health Board

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

12/02/2020

07/10/2021
Iechyd Cyhoeddus Cymru / Public Health Wales

Iechyd Cyhoeddus Cymru / Public Health Wales

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

09/07/2019

07/10/2021
Tai Ceredigion

Tai Ceredigion

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

15/03/2019

07/10/2021
Land Registry (Swansea Office)

Land Registry (Swansea Office)

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

28/11/2019

07/10/2021
Monmouthshire Housing Association Ltd

Monmouthshire Housing Association Ltd

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

23/09/2019

07/10/2021
Coleg Gŵyr Abertawe / Gower College Swansea

Coleg Gŵyr Abertawe / Gower College Swansea

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

18/03/2019

07/10/2021
Anheddau Cyf

Anheddau Cyf

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

15/01/2019

07/10/2021
Coleg Penybont / Bridgend College

Coleg Penybont / Bridgend College

 

Llongyfarchiadau ar ennill Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur; y nod ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a llesiant. / Congratulations on achieving the Gold Corporate Health Standard Award; the national quality mark for health and wellbeing.

 

15/11/2019